Ren by Logoer
Skriv ut

Bidra

VISJON

Vi ønsker at Bodø skal fremstå som Norges reneste by. Vi ønsker å bidra til at byens beboere får bedre holdninger og adferd i forhold til sitt nærmiljø. Arbeidet skal samtidig gi en mulighet til en forutsigbar og meningsfylt hverdag til alle arbeidere i Ren By prosjektet.


Samarbeid med næringslivet i Bodø
Prosjektet er helt avhengig av et godt samarbeid med huseiere/næringsdrivende i Bodø. Vi legger opp til en frivillig støtteordning, der huseiere, næringsdrivende og andre kan innbetale minimum kr 3.000,- for inneværende år.

Renholdsrodene blir uansett gjennomført og det vil bli ryddet uavhengig om en bedrift/virksomhet bidrar eller ikke. Vi oppfordrer Bodøs næringsliv til å bidra til at dette prosjektet blir en permanent tjeneste - til glede for oss alle.

Betalingsløsning / donering

Du gir ditt bidrag ved betaling med Visa eller Mastercard gjennom betalingsløsningen PayPal.


Etter innbetaling vil bedriften få tilsendt en "pakke" med klistermerker for synliggjøring av at bedriften er med å bidrar. Om du heller ønsker å motta faktura, klikk her!


Ditt navn/Firmanavn:  

Beløp å betale (minimum kr. 3.000,-)

 


 

PayPal er i alle ledd utformet for å være en av de tryggeste metodene for elektronisk overføring av penger. I motsetning til hva som er praksis hos andre finansinstitusjoner, overføres betalingene uten å avsløre økonomisk informasjon.

 


 

 
Retura Iris GjensidigeStiftelsen mpDesign

Nettside og publiseringsløsning sponset av mpDesign AS