Ren by Logoer
Skriv ut

Kort om Kirkens Bymisjon i Bodø

Kirkens Bymisjon driver i dag 3 virksomheter hvor hovedarbeidsområdet er innen rusfeltet i Bodø, i tillegg drives Kirkens SOS, Batteriet Nord Norge og egen prestetjeneste.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon ble stiftet i 1992 og har i dag 26 ansatte og ca. 50 frivillige. Daglig leder for stiftelsen er Egil Arnsby.

Jobb1, som er en del av virksomheten Aktivitet og Arbeid, skal ha det praktiske ansvaret for Ren By-prosjektet.

Jobb1, hva er det?

Jobb1 er en småjobbsentral, med klart fokus på arbeidet. Hovedmålgruppen av arbeidere er rusavhengige i Bodø. Tilbudet startet opp i 2006 og er et tilbud om praktisk arbeid fra dag til dag med kontant oppgjør ved arbeidsdagens slutt. Prosjektet er utarbeidet etter modell fra "Lønn som fortjent" i Kirkens Bymisjon i Oslo.

Målet med prosjektet er å gi arbeidstakerne mulighet til å jobbe de dagene/periodene de er i form til det. Jobb1 er ikke i utgangspunktet tenkt som en vei inn i fast arbeid, men er først og fremst et tilbud om en meningsfull hverdag og en mulighet for å bruke personlige ressurser på en god måte. Likevel legges det til rette og det jobbes mot et samarbeid med NAV for å få de som ønsker det videre inn i fast jobb.

Jobb1 tar oppdrag for det offentlige, for næringslivet og for private. Oppdragsgiver betaler Jobb1 etter endt oppdrag for medgått arbeidstid.

I dag er det mellom 10 og 15 personer som deltar jevnlig i dette arbeidet, mens det totalt er rundt 50 arbeidere hvert år innom tiltaket.

Virksomhetsleder for Aktivitet og Arbeid er Monica Nilsen, og arbeidsleder er Tor Martin Hansen som arbeidsleder.

Retura Iris GjensidigeStiftelsen mpDesign

Nettside og publiseringsløsning sponset av mpDesign AS